2019/10/29 Filmvisning om Helene Schjerfbecks konst

Datum: 29/10 kl. 13.00

Plats: Svärdet Tanto

Filmen är 22min lång. I samband med filmen kommer fika serveras.

Det som vill kan även träffas Tisdag 26/11 kl 13 och diskutera romanen som filmen bygger på.

Boken går att låna i samband med filmvisningen.

För anmälan ring Gunilla 08-508 126 23