2019/10/08 Visning av kungliga väntsalen och centralstationen

Datum: Tisdag 8/10 kl 13.30

Samling på Tellus kl 13.00 eller vid kompassen (ringen) på Centralstationen kl 13.25.

Visning av Kristina Holmqvist.

ring och boka

OBS! Begränsat antal platser!
För att säkerställa en plats för dig, behöver du ringa oss för att anmäla dig senast en vecka innan själva aktivitetstillfället.
Anmälan är bindande och obligatorisk.

08-410 712 80