claes

APR

18

  • PRO Öppet möte

    PRO Öppet möte Välfärdsteknik för äldre - hot eller möjlighet? Claes Tjäder, medförfattare till PRO:s och ABF:s
    gemensamma skrift med denna rubrik redovisar sina tankar om äldre personers deltagande i teknikutvecklingen.

    Ons 12/4 kl 13.00 i Svärdet, Tanto. Fri entré.

Föregående aktivitet

Nästa aktivitet