FEB

14

  • PRO Öppet möte

    Stora städer och stora parker i Stockholm, New York, Paris och Tokyo. Stora städer behöver stora parker. Är parkerna hotade? Richard Murray ordförande i Förbundet för Ekoparker berättar och visar bilder.

    Tanto Seniorlokus
    Kl. 13.00

Föregående aktivitet

Nästa aktivitet