Kvalitetsgaranti

Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus är kommunövergripande öppna verksamheter, vars mål är att förhindra och bryta ofrivillig isolering, samt att skapa en meningsfull vardag för seniorer och vuxna funktionshindrade boende i Stockholm. Målet är att det ska finnas någon aktivitet eller social samvaro som passar alla och många aktiviteter som passar många för att på så sätt höja livskvaliteten.

Åtagande
Vi åtar oss att ge seniorer och vuxna funktionshindrade i Stockholm en meningsfull och allsidig verksamhet.
Vi åtar oss att ge ett brett utbud av aktiviteter, upprätthålla traditioner och att högtider uppmärksammas.

Det gör vi genom att
• Fritidscentren ger dig ett vår- och höstprogram där det står vilka aktiviteter man kan delta i under året.
• Vi erbjuder fasta programpunkter under terminerna.
• Måndagar film, tisdagar underhållning, onsdagar dans och föredrag eller allsång mm, onsdags- och torsdagscafé, fredagar minigolf samt tipstia.
• Vi har elva olika grupper med fysiska aktiviteter och uteaktiviteter som stavgång.

Rättelse
Om vi inte lyckas leva upp till våra åtaganden ser vi över våra rutiner och rättar till det som felat. När vi får in klagomål eller synpunkter tar vi upp det direkt med berörd person eller inom arbetsgruppen och ser till att det snarast åtgärdas. Alla klagomål dokumenteras. Södermalms stadsdelsförvaltning och nämnd får regelbundet information vilka klagomål som inkommit.

Synpunkter / klagomål
Tellus fritidscenter AB arbetar för att hålla en god kvalitet. Den som bäst kan avgöra hur vi lyckas med det är du som använder våra tjänster. Dina synpunkter är därför mycket viktiga för oss.

Vi följer stadens policy för hantering av klagomål. Det innebär bland annat att vi:
- tar alla klagomål på allvar
- tar hand om klagomålet snabbt
- löser problem i första hand med den enskilde

Om Du har synpunkter på enheten eller inte tycker att vi har klarat våra åtaganden vill vi gärna att Du hör av Dig så att vi får en chans att förbättra oss.

Ring till verksamhetscheferna Elisabeth Melén eller Annica Friberg telefonnummer 410 71 280 och framför dina synpunkter. Är du inte nöjd efter den kontakten kan du lämna skriftliga synpunkter till förvaltningen.

Vill du veta mer?
De åtaganden vi presenterat har vi sett som viktiga, men vår verksamhet består naturligtvis av mer än dessa åtaganden. Vill du veta mer om hur vi arbetar är Du välkommen att besöka oss eller ringa oss.

Annica Friberg
Elisabeth Melén
Verksamhetschefer


Elisabeth Melen

Verksamhetschef
Tel. 08-410 712 82
mobil 073-433 52 82
elisabeth.melen@tellusfritidscenter.se

Annica Friberg

Verksamhetschef
Tel. 08-410 712 81
mobil. 073-433 52 81
annica.friberg@tellusfritidscenter.se

Hela kalendern

här finner du alla aktiviteter i datumordning

Våra utflykter

Följ med på våra trevliga utflykter till olika utfyktsmål

Musik

Tisdagar blir det musikunderhållning i Drakenbergssalen

Ladda ner vårens broschyr!

Läs broschyren i PDF-format.